ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 
 
Κιν: 6972012637
 
 
 
Τηλ.: 2114082050
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κηδείες από 760€
 
 
24ωρη εξυπηρέτηση!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποτεφρώσεις

 


 
Το γραφείο τελετών Θεοδωρακόπουλος Θεόδωρος, στο Χαϊδάρι, αναλαμβάνει και αποτεφρώσεις σορών, σύμφωνα με τη σχετική ελληνική νομοθεσία. Εκδίδουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αναλαμβάνουμε τη μεταφορά της σορού στο αποτεφρωτηριο ριτσώνας στην Χαλκίδα, ή στη Βουλγαρία, όπου λαμβάνει χώρα η διαδικασία της αποτέφρωσης. Φροντίζουμε, ώστε η διαδικασία της καύσης να γίνει με την τιμή και το σεβασμό που αρμόζει στον εκλιπόντα. Τέλος, το γραφείο μας αναλαμβάνει τον επαναπατρισμό της τέφρας και την παράδοση στους συγγενείς της ειδικής τεφροδόχου. Η όλη διαδικασία της αποτέφρωσης γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ανάληψη της σορού.

Η αποτέφρωση νεκρών νομιμοποιήθηκε το 2006 (Προεδρικό Διάταγμα της 15ης Μαρτίου του 2006) και δίνει το δικαίωμα επιλογής σε όσους πολίτες το επιθυμούν ή το επιβάλλουν οι θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις τους. Για την αποτέφρωση είναι απαραίτητη η προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του θανόντος για τη σχετική επιθυμία του ή η αντίστοιχη δήλωση των συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τετάρτου βαθμού.